Mindless Self Indulgence Announced 2012 Tour Dates

Mindless Self Indulgence have revealed dates for their 2012 tour. Dates below:

3/3 – Worcester, MA
3/4 – Hartford, CT
3/6 – Baltimore, MD
3/7 – Philadelphia, PA
3/9 – Clifton Park, NY
3/10 – Sayreville, NJ
3/11 – New York, NY
3/13 – Toronto, ON
3/15 – Chicago, IL
3/16 – Detroit, MI
3/17 – Milwaukee, WI
3/18 – Minneapolis, MN
3/20 – Kansas City, MO
3/21 – Sauget, IL
3/23 – Houston, TX
3/24 – Dallas, TX
3/26 – Denver, CO
3/28 – Seattle, WA
3/30 – San Francisco, CA
3/31 – Los Angeles, CA
4/1 – Tempe, AZ