Meg & Dia Finish Recording

According to their Twitter, Meg & Dia have finished recording their new album.